Oreda Schema

www.oredaschema.se

Schemaläggning för pedagoger

En stor del av schemaläggningen i skolan sker fortfarande för hand. Denna schemaläggning utförs av lärarna själva, då de ska lägga sitt personliga lärarschema samt schemat klassen (eller klasserna). Till hjälp har man papper, blyertspenna, sudd, en uppsättning tomma schemamallar, samt miniräknare.

Att lägga ett schema för hand med penna och schemamall är inte trivialt. Det är mycket som ska stämma. Klassen ska få rätt antal minuter i varje ämne, vilket blir nödvändigt att kontrollräkna (därav miniräknaren) när man gör en förändring i schemat. Klassens lektioner får inte krocka eller överlappa. Man får inte råka dubbelboka sig själv (eller sin kollega!). Och när det är klart så är det inte sällan ändå fel någonstans. De flesta lärare som någon gång lagt schema kan nog hålla med om att det är en tidskrävande (och inte särskilt rolig) aktivitet. Och att det tar timmar eller dagar innan schemat är klart.

Målet med Oreda Schema är att vara ett bättre alternativ än att lägga schemat för hand. Att exempelvis flytta på en lektion ska kunna göras på ett ögonblick helt enkelt genom att dra lektionen till den nya platsen (istället för suddet och pennan). När man lägger till nya lektioner så ska antalet minuter räknas om automatiskt (istället för miniräknaren).

www.oredaschema.se