Skollicens för Oreda Schema

2022-01-02 | Oreda Schema

För att göra det enklare för skolor att ge sin personal full tillgång till schemaverktyget så införs nu en skollicens för Oreda Schema.

Skollicensen har ett fast pris och omfattar samtliga pedagoger som arbetar på skolan.

Användare som omfattas av skollicensen får kontonivån Premium, vilket innebär obegränsad tillgång till alla funktioner i Oreda Schema.

Skollicensen löper på ett år och går därefter att förnya. En eller flera ansvariga på skolan kan själva administrera vilka användare som ska omfattas av licensen, samt bjuda in personal som ännu inte har en användare.

Möjligheten att beställa enskilda användarlicenser kommer fortsätta att finnas kvar som ett alternativ till skollicens.

Det går att beställa skollicensen på Oreda Schemas hemsida.