Lektionssalar

2019-06-08 | Oreda Schema

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter.

Alternativ 1: Sätta fritext på lektionen

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext. Skriv in salens namn i fritext-fältet som dyker upp. Salens namn syns då på lektionen.

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext.
Lektion i Sal 1514.

På så vis ser man vilken sal lektionen ska hållas i. Om man även vill se salarnas scheman samt få varningar vid lektionskrockar så är nästa alternativ förmodligen bättre.

Alternativ 2: Salar som ”lärare”

Följande är ett hack.

Öppna en planering och gå till Lärare-fliken. Lägg till en lärare, döp den till salens namn (i detta exempel ”Sal 1514”).

Lägg till en lärare med salens namn

Öppna ett schema och högerklicka på en lektion. I Lärare-rullgardinen, välj (flera..). Välj den eller de lärare som ska undervisa i ämnet och salen som lektionen ska hållas i.

Högerklicka på lektion och välj (flera..).
Lektion med både lärare och sal.

Det går nu att öppna schemat för salen genom att klicka på Lärarschema i menyn.

Det går nu att se vilka lektioner som kommer att hållas i salen.

I Sal 1514 har 4a hemkunskap kl 8:10-9:30 på måndag.

Det går även att få varningar om lektionskrockar genom att klicka på ”krockknappen”:

Schemakrock-knappen rödmarkerar lektioner som är dubbelbokade.