fargpennor

Färgpalett

2020-06-07 | Oreda Schema

Oreda Schema-användare på en skola i Uppland önskade fler lektionsfärger att välja mellan i scheman. Det var bra att de hörde av sig, då det varit samma handfull färger sedan start. De hjälpte till med valet av nya färger. Resultatet blev tolv nya färger.

I samband med att vi lade till de nya färgerna så uppdaterade vi även utseendet på rutan där man väljer färger. Nu finns det en färgpalett som visar alla färger som går att välja. Man klickar på färgen man vill ha.

Så här i efterhand känns färgpaletten som en sådan självklarhet att jag undrar varför vi inte lade till den från början. Färgens färg, dess ”essens”, är mer deskriptiv än dess namn.

Så här ser det alltså ut nu: