Video: Beställa Premium för skola

2019-06-07 | Oreda Schema

Nu finns det en video som beskriver hur man beställer Premium för en skola eller en grupp. Detta kan vara intressant för skolor där flera lärare använder Oreda Schema.

Det finns fördelar med att skolan beställer Premium åt sina pedagoger istället för att varje enskild pedagog beställer på egen hand. Det blir dels mindre administrativt arbete kring att rapportera utlägg. Sedan kostar det något mindre att beställa Premium för flera användare på en gång.

Längd: 5 minuter

Idag finns det pedagoger som av olika skäl betalar för sitt Premium-konto ur egen ficka. Den vanligaste orsaken tycks vara att det är krångligt och tidskrävande att rapportera utlägg (är detta kanske något som skulle kunna förenklas i skolorna..?).

Oreda Schema är ett arbetsredskap, så det vore önskvärt att skolan istället för lärarna står för kostnaden. Förhoppningsvis är Premium för skola ett steg i den riktningen.