Bra schemautskrifter!

2019-09-25 | Oreda Schema

Nu går det äntligen att få bra schemautskrifter i Oreda Schema!

Många användare har hört av sig och önskat bättre kvalité på schemautskrifterna. De gamla utskrifterna var helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att användas i skolorna. Bättre utskrifter har förmodligen varit den mest efterfrågade förändringen i Oreda Schema, så vi har haft som mål att få till någonting som fungerar bättre.

Den nya lösningen baserar sig på vektorgrafik istället för att skapa en schemautskrift utifrån pixlarna på skärmen. En fördel med vektorgrafik är att den inte har några inneboende begränsningar kring hur hög skärpa man kan ha i utskrifterna. Bilderna som ligger till grund för utskrifterna baseras på matematiska formler (vektorer) istället för pixlar.

Den gamla pixelbaserade-lösningen får leva vidare parallellt med den nya under en övergångsperiod. När man skriver ut kan man nu välja mellan ”Låg kvalité” (gamla) och ”Hög kvalité” (nya):

Eftersom ordentliga utskrifter är grundläggande vid schemaläggningen så är det nya utskriftssättet tillgänglig för alla, dvs. både Gratis- och Premium-användare.

Förhoppningsvis kommer schemautskrifterna komma till större nytta i och med det här nya utskriftsalternativet. Nu finns det på plats i alla fall!