Lektionssalar

2021-07-29 | Oreda Schema

Då det är flera användare som efterfrågat det så har vi nu lagt till lektionssalar i Oreda Schema.

Salarna har egna scheman där det går att se vilka klasser och ämnen som hålls i dem.

Lägg till en sal

Man lägger till nya salar under den nya fliken ”Salar”:

Lägg till salar under fliken ”Salar”

Ange sal för lektion

Man anger sal på en lektion på samma sätt som man anger ämne, klass eller lärare.

Öppna ett schema, välj en lektion och ange sal:

Ange sal för en lektion i klasschemat

Den valda salen syns därefter på lektionen:

Salsschema

Det går att öppna schemat för en sal med hjälp av rullgardinsmenyn som syns nedan:

Schema för sal 1514

Schemaändringar

En begränsning i denna första version av lektionssalar är att det inte går att göra schemaändringar i salsscheman. Istället behöver man göra ändringen via klass- eller lärarschemat.