Två år av Oreda

2019-05-02 | Oreda Schema

När min fru och jag lanserade Oreda Schema i januari 2017 så ville vi att schemaverktyget skulle vara till nytta för lärarna i våra skolor.

Att lägga schema för hand kan ta flera dagar i anspråk – värdefull tid som man som pedagog oftast inte har vid tröskeln till ett nytt läsår. Med Oreda Schema tar schemaläggningen minuter eller timmar istället för dagar.

Nu har det snart gått två och ett halvt år sedan lanseringen. 2700 pedagoger har lagt över 8000 scheman i Oreda Schema. De användare som hört av sig till oss har i allmänhet varit översvallande positiva till schemaverktyget. Och vi har fått bekräftelse på att det besparat lärare mycket tid (och frustration!) i sin vardag.

Vi började ta betalt för delar av schemaverktyget förra året, då vi införde Premium-användare. Vi tror att det var ett bra beslut, och det hjälper till att betala för de kostnader som ofrånkomligt kommer upp när man driver en webbtjänst.

Under det senaste året har fler skolor beställt Oreda Schema åt sina pedagoger. Vi tycker att det är en positiv utveckling eftersom lärarna då inte själva behöver stå för kostnaden.

Under våren är vi på väg att göra Oreda Schema fritt tillgängligt för alla lärarstudenter. Tänk vad skönt att som nyexad inte behöva slita med schemamall, papper och penna, utan kunna använda ett schemaverktyg redan från början.

Det har varit spännande och väldigt roligt att se hur Oreda Schema har kommit till användning under de här två första åren. Vi hoppas att schemaverktyget ska fortsätta vara till glädje för pedagoger i våra skolor och ser framemot fortsättningen.