fargpennor

Färgpalett

2020-06-07 | Oreda Schema

Oreda Schema-användare på en skola i Uppland önskade fler lektionsfärger att välja mellan i scheman. Det var bra att de hörde av sig, då det varit samma handfull färger sedan start. De hjälpte till med valet av nya färger. Resultatet blev tolv nya färger.

I samband med att vi lade till de nya färgerna så uppdaterade vi även utseendet på rutan där man väljer färger. Nu finns det en färgpalett som visar alla färger som går att välja. Man klickar på färgen man vill ha.

Så här i efterhand känns färgpaletten som en sådan självklarhet att jag undrar varför vi inte lade till den från början. Färgens färg, dess ”essens”, är mer deskriptiv än dess namn.

Så här ser det alltså ut nu:

Ha med helgen i schemat

2020-04-26 | Oreda Schema

Det går nu att ha med lördag och söndag i sina scheman i Oreda Schema.

Man slår på det via menyn:

Sedan går det att lägga ut aktiviteter som vanligt:

Bra schemautskrifter!

2019-09-25 | Oreda Schema

Nu går det äntligen att få bra schemautskrifter i Oreda Schema!

Många användare har hört av sig och önskat bättre kvalité på schemautskrifterna. De gamla utskrifterna var helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att användas i skolorna. Bättre utskrifter har förmodligen varit den mest efterfrågade förändringen i Oreda Schema, så vi har haft som mål att få till någonting som fungerar bättre.

Den nya lösningen baserar sig på vektorgrafik istället för att skapa en schemautskrift utifrån pixlarna på skärmen. En fördel med vektorgrafik är att den inte har några inneboende begränsningar kring hur hög skärpa man kan ha i utskrifterna. Bilderna som ligger till grund för utskrifterna baseras på matematiska formler (vektorer) istället för pixlar.

Den gamla pixelbaserade-lösningen får leva vidare parallellt med den nya under en övergångsperiod. När man skriver ut kan man nu välja mellan ”Låg kvalité” (gamla) och ”Hög kvalité” (nya):

Eftersom ordentliga utskrifter är grundläggande vid schemaläggningen så är det nya utskriftssättet tillgänglig för alla, dvs. både Gratis- och Premium-användare.

Förhoppningsvis kommer schemautskrifterna komma till större nytta i och med det här nya utskriftsalternativet. Nu finns det på plats i alla fall!

Lektionssalar

2019-06-08 | Oreda Schema

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter.

Alternativ 1: Sätta fritext på lektionen

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext. Skriv in salens namn i fritext-fältet som dyker upp. Salens namn syns då på lektionen.

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext.
Lektion i Sal 1514.

På så vis ser man vilken sal lektionen ska hållas i. Om man även vill se salarnas scheman samt få varningar vid lektionskrockar så är nästa alternativ förmodligen bättre.

Alternativ 2: Salar som ”lärare”

Följande är ett hack.

Öppna en planering och gå till Lärare-fliken. Lägg till en lärare, döp den till salens namn (i detta exempel ”Sal 1514”).

Lägg till en lärare med salens namn

Öppna ett schema och högerklicka på en lektion. I Lärare-rullgardinen, välj (flera..). Välj den eller de lärare som ska undervisa i ämnet och salen som lektionen ska hållas i.

Högerklicka på lektion och välj (flera..).
Lektion med både lärare och sal.

Det går nu att öppna schemat för salen genom att klicka på Lärarschema i menyn.

Det går nu att se vilka lektioner som kommer att hållas i salen.

I Sal 1514 har 4a hemkunskap kl 8:10-9:30 på måndag.

Det går även att få varningar om lektionskrockar genom att klicka på ”krockknappen”:

Schemakrock-knappen rödmarkerar lektioner som är dubbelbokade.

Förslag och förbättringar

2019-06-08 | Oreda Schema

När Oreda Schema lanserades i januari 2017 så var det ett minimalt schemaläggningsprogram. Det gick att skapa scheman och lägga ut lektioner. Timplaner fanns också.

Allteftersom användare har använt programmet så har det kommit förfrågningar om att lägga till funktionalitet. Många av dessa förslag har byggts in i programmet, exempelvis:

 • Skriva ut scheman
 • Färglägga lektioner
 • Skapa egna ämnen
 • Kopiera scheman
 • Spara schemat till fil
 • Flera lärare på en lektion
 • Dela scheman via länk
 • Gemensamma scheman
 • Varna för schemakrockar
 • Ramtider och aktivitetsfördelningar

Det finns andra förbättringsförslag som inte finns med idag, exempelvis:

 • Skarpare schemautskrifter
 • Kunna ange salar och se ett schema per sal
 • Lägga flera scheman parallellt
 • Exportera schemat till sin kalender
 • Bädda in schemat på andra hemsidor

Idag är skarpare schemautskrifter högst på listan. Utskrifterna har förvisso blivit bättre, men det är en bit kvar innan de är lika skarpa som när man skriver ut vanlig text. Arbete återstår.

Att bygga in stöd för lektionssalar är något som efterfrågas från och till och är någonting som vi funderar på. Idag går det att skriva in sal på lektionen via ”Sätt fritext”-funktionen, men detta kommer inte varna t.ex. för schemakrockar, och man kan inte se en sals schema.

Om du använder schemaprogrammet och har idéer på förbättringar så får du gärna höra av dig (kontakt@oredaschema.se). Likaså om du tycker att någon av punkterna ovan skulle vara särskilt bra att lägga till.

Video: Beställa Premium för skola

2019-06-07 | Oreda Schema

Nu finns det en video som beskriver hur man beställer Premium för en skola eller en grupp. Detta kan vara intressant för skolor där flera lärare använder Oreda Schema.

Det finns fördelar med att skolan beställer Premium åt sina pedagoger istället för att varje enskild pedagog beställer på egen hand. Det blir dels mindre administrativt arbete kring att rapportera utlägg. Sedan kostar det något mindre att beställa Premium för flera användare på en gång.

Längd: 5 minuter

Idag finns det pedagoger som av olika skäl betalar för sitt Premium-konto ur egen ficka. Den vanligaste orsaken tycks vara att det är krångligt och tidskrävande att rapportera utlägg (är detta kanske något som skulle kunna förenklas i skolorna..?).

Oreda Schema är ett arbetsredskap, så det vore önskvärt att skolan istället för lärarna står för kostnaden. Förhoppningsvis är Premium för skola ett steg i den riktningen.

Swish QR-koder i Oreda?

2019-05-24 | Oreda Schema

En guide kring hur man anropar Swish QR-kodgenerator APIt med exempel i cURL och Python finns här.

Det går sedan ett par år tillbaka att scanna QR-koder i Swish. Genom att öppna Swish-appen och scanna en QR-kod så fylls uppgifterna om mottagare, belopp och meddelande i automatiskt. Sedan är det bara att kontrollera och godkänna betalningen via Mobilt BankID som vanligt. Enkelt.

Swish är det vanligaste betalningssättet i Oreda Schema, därför skulle dynamiska QR-koder underlätta. Betalningarna blir lite enklare och säkrare.

Det finns bra information om Swish QR-koder på Swish hemsida, inklusive en manual för utvecklare. Värt att titta närmare på.

Uppdatering: Nu går det att betala via Swish QR-koder när man uppgraderar till Premium.

Två år av Oreda

2019-05-02 | Oreda Schema

När min fru och jag lanserade Oreda Schema i januari 2017 så ville vi att schemaverktyget skulle vara till nytta för lärarna i våra skolor.

Att lägga schema för hand kan ta flera dagar i anspråk – värdefull tid som man som pedagog oftast inte har vid tröskeln till ett nytt läsår. Med Oreda Schema tar schemaläggningen minuter eller timmar istället för dagar.

Nu har det snart gått två och ett halvt år sedan lanseringen. 2700 pedagoger har lagt över 8000 scheman i Oreda Schema. De användare som hört av sig till oss har i allmänhet varit översvallande positiva till schemaverktyget. Och vi har fått bekräftelse på att det besparat lärare mycket tid (och frustration!) i sin vardag.

Vi började ta betalt för delar av schemaverktyget förra året, då vi införde Premium-användare. Vi tror att det var ett bra beslut, och det hjälper till att betala för de kostnader som ofrånkomligt kommer upp när man driver en webbtjänst.

Under det senaste året har fler skolor beställt Oreda Schema åt sina pedagoger. Vi tycker att det är en positiv utveckling eftersom lärarna då inte själva behöver stå för kostnaden.

Under våren är vi på väg att göra Oreda Schema fritt tillgängligt för alla lärarstudenter. Tänk vad skönt att som nyexad inte behöva slita med schemamall, papper och penna, utan kunna använda ett schemaverktyg redan från början.

Det har varit spännande och väldigt roligt att se hur Oreda Schema har kommit till användning under de här två första åren. Vi hoppas att schemaverktyget ska fortsätta vara till glädje för pedagoger i våra skolor och ser framemot fortsättningen.

Tack för frågor och synpunkter!

2017-08-21 | Oreda Schema

Tack alla ni som skickar in frågor, problem och förslag på förbättringar via mejl och på Facebook. Det är värdefullt att höra hur ni använder schemaverktyget, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

Ett par saker som flera ställt frågor kring den senaste tiden:

 1. Utskriftskvalitén: Skärpan på schemautskrifter är idag ganska dålig. Det bästa man kan göra är att välja schemastorlek ”Stor” och utskriftsformat ”Liggande” (istället för stående) innan man skriver ut, vilket hjälper (bara) lite. Förhoppningsvis kommer skärpan på utskrifter vara bättre framöver, men det är för tidigt att säga när.
 2. Skapa nya ämnen: T.ex. ”Hur lägger jag till egen rast och lunchrast på mitt lärarschema?” Detta kan man göra genom att skapa nya, egna ämnen (eller aktiviteter).
 3. Kopiera scheman: Om man vill skapa flera snarlika scheman, med små variationer så skulle det underlätta om det gick att kopiera befintliga scheman. Detta finns inte i Oreda Schema idag. Kanske något att lägga till framöver som en del av schemamallar?

Än en gång, tack för feedback!

Tusen användare

2017-08-17 | Oreda Schema

Det är mitt i skolstarten, och många lägger scheman för fullt. Schemaverktyget passerade nyligen tusen användare, och webbsajten har de senaste veckorna tagit emot ett stort antal nya besökare. Kul!