Skollicens för Oreda Schema

2022-01-02 | Oreda Schema

För att göra det enklare för skolor att ge sin personal full tillgång till schemaverktyget så införs nu en skollicens för Oreda Schema.

Skollicensen har ett fast pris och omfattar samtliga pedagoger som arbetar på skolan.

Fortsätt läsa →

Lektionssalar

2021-07-29 | Oreda Schema

Då det är flera användare som efterfrågat det så har vi nu lagt till lektionssalar i Oreda Schema.

Salarna har egna scheman där det går att se vilka klasser och ämnen som hålls i dem.

Fortsätt läsa →
fargpennor

Färgpalett

2020-06-07 | Oreda Schema

Oreda Schema-användare på en skola i Uppland önskade fler lektionsfärger att välja mellan i scheman. Det var bra att de hörde av sig, då det varit samma handfull färger sedan start. De hjälpte till med valet av nya färger. Resultatet blev tolv nya färger.

Fortsätt läsa →

Lektionssalar

2019-06-08 | Oreda Schema

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter.

Fortsätt läsa →

Förslag och förbättringar

2019-06-08 | Oreda Schema

När Oreda Schema lanserades i januari 2017 så var det ett minimalt schemaläggningsprogram. Det gick att skapa scheman och lägga ut lektioner. Timplaner fanns också.

Fortsätt läsa →

Swish QR-koder i Oreda?

2019-05-24 | Oreda Schema

En guide kring hur man anropar Swish QR-kodgenerator APIt med exempel i cURL och Python finns här.

Det går sedan ett par år tillbaka att scanna QR-koder i Swish. Genom att öppna Swish-appen och scanna en QR-kod så fylls uppgifterna om mottagare, belopp och meddelande i automatiskt. Sedan är det bara att kontrollera och godkänna betalningen via Mobilt BankID som vanligt. Enkelt.

Fortsätt läsa →

Två år av Oreda

2019-05-02 | Oreda Schema

När min fru och jag lanserade Oreda Schema i januari 2017 så ville vi att schemaverktyget skulle vara till nytta för lärarna i våra skolor.

Att lägga schema för hand kan ta flera dagar i anspråk – värdefull tid som man som pedagog oftast inte har vid tröskeln till ett nytt läsår. Med Oreda Schema tar schemaläggningen minuter eller timmar istället för dagar.

Fortsätt läsa →