Grupp som medverkande

2020-03-20 | Kyrkstöten

Nu kan en grupp med personer medverka i en aktivitet. Detta är användbart om man har grupper som gemensamt medverkar i någon aktivitet. Det kan t.ex. vara en fikagrupp som ansvarar för fikat eller en kör som uppträder vissa söndagar.

Låt oss ta fikagrupper som exempel: Låt säga att en kyrka har fyra grupper som turas om att ta hand om fikat i kyrkan (Fikagrupp A, B, C och D).

Om vi vill lägga in schemat för dessa fikagrupper i Kyrkstöten så kan vi först logga in på Kyrkstöten som administratör, gå till Kyrkans inställningar > Grupper och lägga till våra fikagrupper:

Fikagrupperna A – D har nu lagts till i Kyrkans inställningar.

När fikagrupperna blivit tillagda så kan vi gå till respektive aktivitet och lägga in en fikagrupp som medverkande:

När vi lagt till fikaansvaret i aktiviteterna så kan vi nu gå in på Ansvarsteam-sidan och se schemat där:

Fikaschemat finns nu på Ansvarsteam-sidan

Gudstjänstagendor

2019-08-24 | Kyrkstöten

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten.

En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt.

I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration.

Framöver ska agendorna blir mer allmänt tillgängliga och gå att koppla samman med aktiviteter i Kyrkstöten. På så vis går det att se gudstjänstagendan från aktivitets-vyn.

Redigeraren för gudstjänstagendor ser ut så här:

Agendapunkterna läggs till och flyttas med ”drag and drop”.

Slutresultatet kan se ut så här:

Exempel på en gudstjänstagenda

För att spara lite tid och möda så går det att skapa kopior av tidigare agendor, samt utifrån agendamallar. Än så länge finns det bara en agendamall; Svenska kyrkans gudsjänstordning från kyrkohandboken 2017.

Skapa ny gudstjänstagenda

Möjligheten att skapa gudstjänstagendor har efterfrågats av ett par kyrkorna som använder Kyrkstöten, så min förhoppning är att det ska testas och komma till användning och snart generera lite feedback. Då detta är en första version så är det troligt att det kommer ske en del justeringar framöver. Det visar sig.

När jag byggde funktionaliteten upptäckte jag att Svenska kyrkan har ett webbverktyg för att sätta ihop program för gudstjänster och andra högtider. Den kan vara av intressant att titta på. Verktyget finns här.

Kyrkstöten på 3 minuter

2019-05-04 | Kyrkstöten

Nu finns (äntligen!) ett videoklipp på Kyrkstötens hemsida (www.kyrkstoten.se) som förklarar idéen med planeringsverktyget.

Filmen visar hur man kan ser vilka aktiviteter man medverkar i, hur man ändrar på medverkande-tillfällen, samt ger en överblick av hur Kyrkstöten fungerar.

Uppdaterad startsida

2019-02-17 | Kyrkstöten

Kyrkstöten fick idag en uppdaterad startsida. De största förändringarna är att inloggningsrutan nu är till höger, samt att informationen kring hur man kommer igång med sin kyrka har fått sin egen separata sida. Nu finns det även en ruta som beskriver vad man som kyrka kan göra med Kyrkstöten.

Kyrkstöten har varit igång i snart ett år och jag tror att det snart är dags att spela in en intro-video som beskriver hur verktyget fungerar.

Ansvarsgrupper

2019-02-06 | Kyrkstöten

Äntligen! I Kyrkstöten är det nu möjligt att bilda ansvarsgrupper. En ansvarsgrupp är en grupp som består av de personer som brukar medverka i någon uppgift (t.ex. ljudet).

Sidan för ansvarsgrupper

Det finns flera saker som (förhoppningsvis!) kommer bli enklare med ansvarsgrupper, och utvecklingsarbetet har än så länge bara kommit igång. Som ett första konkret steg så går det nu att se och kopiera e-postadresserna för alla personerna i en ansvarsgrupp (förutsatt att man är administratör eller med i ansvarsgruppen). På så vis går det snabbare att t.ex. skicka mejl till personerna i en viss grupp.

Framöver så är planen att man även ska kunna bifoga filer (t.ex. projektor-instruktioner) och kunna skriva in fri-text på sidan för ansvarsgrupper. På längre sikt skulle man kanske även kunna göra det möjligt att bilda andra typer av grupper i Kyrkstöten. Grupper som inte är kopplade till ansvar (t.ex. kollegie-gruppen?).

Du kan se och testa ansvarsgrupperna i Demo-miljön. Den går att komma åt från Kyrkstötens startsida.