Medlemsarkiv i Kyrkstöten

2021-03-27 | Kyrkstöten

Nu är det möjligt för församlingar att ha sitt medlemsarkiv i Kyrkstöten.

Ett digitalt medlemsarkiv är en plats på webben där en församling kan samla dokument som ska vara lättåtkomliga för församlingens medlemmar. Exempel på dokument kan vara årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll m.m.

Fortsätt läsa →

Medlemsarkiv

2021-03-13 | Kyrkstöten

För tio år sedan byggde jag ett digitalt medlemsarkiv för Betlehemskyrkan i Stockholm. Medlemsarkivet är en plats på kyrkans hemsida där församlingens medlemmar kan logga in och hitta dokument så som årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelser och annan information.

Fortsätt läsa →

Grupp som medverkande

2020-03-20 | Kyrkstöten

Nu kan en grupp med personer medverka i en aktivitet. Detta är användbart om man har grupper som gemensamt medverkar i någon aktivitet. Det kan t.ex. vara en fikagrupp som ansvarar för fikat eller en kör som uppträder vissa söndagar.

Fortsätt läsa →

Gudstjänstagendor

2019-08-24 | Kyrkstöten

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten.

En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt.

Fortsätt läsa →

Uppdaterad startsida

2019-02-17 | Kyrkstöten

Kyrkstöten fick idag en uppdaterad startsida. De största förändringarna är att inloggningsrutan nu är till höger, samt att informationen kring hur man kommer igång med sin kyrka har fått sin egen separata sida. Nu finns det även en ruta som beskriver vad man som kyrka kan göra med Kyrkstöten.

Kyrkstöten har varit igång i snart ett år och jag tror att det snart är dags att spela in en intro-video som beskriver hur verktyget fungerar.

Ansvarsgrupper

2019-02-06 | Kyrkstöten

Äntligen! I Kyrkstöten är det nu möjligt att bilda ansvarsgrupper. En ansvarsgrupp är en grupp som består av de personer som brukar medverka i någon uppgift (t.ex. ljudet).

Fortsätt läsa →