Ansvarsgrupper

2019-02-06 | Kyrkstöten

Äntligen! I Kyrkstöten är det nu möjligt att bilda ansvarsgrupper. En ansvarsgrupp är en grupp som består av de personer som brukar medverka i någon uppgift (t.ex. ljudet).

Sidan för ansvarsgrupper

Det finns flera saker som (förhoppningsvis!) kommer bli enklare med ansvarsgrupper, och utvecklingsarbetet har än så länge bara kommit igång. Som ett första konkret steg så går det nu att se och kopiera e-postadresserna för alla personerna i en ansvarsgrupp (förutsatt att man är administratör eller med i ansvarsgruppen). På så vis går det snabbare att t.ex. skicka mejl till personerna i en viss grupp.

Framöver så är planen att man även ska kunna bifoga filer (t.ex. projektor-instruktioner) och kunna skriva in fri-text på sidan för ansvarsgrupper. På längre sikt skulle man kanske även kunna göra det möjligt att bilda andra typer av grupper i Kyrkstöten. Grupper som inte är kopplade till ansvar (t.ex. kollegie-gruppen?).

Du kan se och testa ansvarsgrupperna i Demo-miljön. Den går att komma åt från Kyrkstötens startsida.