Medlemsarkiv i Kyrkstöten

2021-03-27 | Kyrkstöten

Nu är det möjligt för församlingar att ha sitt medlemsarkiv i Kyrkstöten.

Ett digitalt medlemsarkiv är en plats på webben där en församling kan samla dokument som ska vara lättåtkomliga för församlingens medlemmar. Exempel på dokument kan vara årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll m.m.

Ett tidigare inlägg tog upp saker som är bra att tänka på när man sätter upp ett medlemsarkiv på webben.

Då det förmodligen finns flera församlingar i Sverige som skulle ha nytta av ett medlemsarkiv så har den funktionen nu lagts till i Kyrkstöten.

Hur medlemsarkivet ser ut

Ett medlemsarkiv i Kyrkstöten är en samling dokument som går att ladda ned:

Medlemsarkivet finns på adressen

www.kyrkstoten.se/<kyrkans_namn>/medlemsarkiv 

Beroende på behov så kan medlemsarkivet antingen lösenordsskyddas eller hållas öppen för alla.

Det går att lägga till dokument genom att logga in på Kyrkstöten med ett administratörskonto och ladda upp filerna i Filarkivet. Man kan sedan markera filerna som ”synliga i medlemsarkivet”.

Ett exempel på hur medlemsarkivet ser ut i praktiken finns här (lösenord: demo).

Komma igång

Om man som församling vill komma igång med ett medlemsarkiv i Kyrkstöten så krävs några steg:

1. Skapa ett Kyrkstöten-konto för kyrkan (om ni inte redan har ett). Det kan göras här.

2. Aktivera Medlemsarkivet: Logga in på Kyrkstöten med ert administratörskonto. Gå till Kyrkans inställningar > Allmänt > Aktivera medlemsarkivet. Sätt ett lösenord om ni vill lösenordsskydda medlemsarkivet, eller lämna tomt. Notera länken till medlemsarkivet, den finns på sidan.

3. Gå till Filarkivet. Ladda upp filer som ska finnas med i medlemsarkivet. Klicka på ”Gör synlig i medlemsarkivet” för varje fil.
Kontrollera att det fungerar. Besök medlemsarkivet med hjälp av länken. Sidan frågar efter lösenordet ifall ni valde att ha ett. Filerna ska nu synas i medlemsarkivet.

4. Dela länken och lösenordet (om ni valde det) med de som ska kunna komma åt medlemsarkivet. Länka till medlemsarkivet från församlingens hemsida om ni vill ha den mer lättillgänglig.