Grupp som medverkande

2020-03-20 | Kyrkstöten

Nu kan en grupp med personer medverka i en aktivitet. Detta är användbart om man har grupper som gemensamt medverkar i någon aktivitet. Det kan t.ex. vara en fikagrupp som ansvarar för fikat eller en kör som uppträder vissa söndagar.

Låt oss ta fikagrupper som exempel: Låt säga att en kyrka har fyra grupper som turas om att ta hand om fikat i kyrkan (Fikagrupp A, B, C och D).

Om vi vill lägga in schemat för dessa fikagrupper i Kyrkstöten så kan vi först logga in på Kyrkstöten som administratör, gå till Kyrkans inställningar > Grupper och lägga till våra fikagrupper:

Fikagrupperna A – D har nu lagts till i Kyrkans inställningar.

När fikagrupperna blivit tillagda så kan vi gå till respektive aktivitet och lägga in en fikagrupp som medverkande:

När vi lagt till fikaansvaret i aktiviteterna så kan vi nu gå in på Ansvarsteam-sidan och se schemat där:

Fikaschemat finns nu på Ansvarsteam-sidan