Gudstjänstagendor

2019-08-24 | Kyrkstöten

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten.

En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt.

I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration.

Framöver ska agendorna blir mer allmänt tillgängliga och gå att koppla samman med aktiviteter i Kyrkstöten. På så vis går det att se gudstjänstagendan från aktivitets-vyn.

Redigeraren för gudstjänstagendor ser ut så här:

Agendapunkterna läggs till och flyttas med ”drag and drop”.

Slutresultatet kan se ut så här:

Exempel på en gudstjänstagenda

För att spara lite tid och möda så går det att skapa kopior av tidigare agendor, samt utifrån agendamallar. Än så länge finns det bara en agendamall; Svenska kyrkans gudsjänstordning från kyrkohandboken 2017.

Skapa ny gudstjänstagenda

Möjligheten att skapa gudstjänstagendor har efterfrågats av ett par kyrkorna som använder Kyrkstöten, så min förhoppning är att det ska testas och komma till användning och snart generera lite feedback. Då detta är en första version så är det troligt att det kommer ske en del justeringar framöver. Det visar sig.

När jag byggde funktionaliteten upptäckte jag att Svenska kyrkan har ett webbverktyg för att sätta ihop program för gudstjänster och andra högtider. Den kan vara av intressant att titta på. Verktyget finns här.