Övrigt

Här hittar du blandat innehåll kring Swish APIt och programmering i skolan.

Swish API

Denna text beskriver hur man kan implementera generering av dynamiska Swish QR-koder i en webbtjänst. Exempel i curl och Python.

Programmering i skolan

Planeringar för lektioner där elever i grundskolan får bekanta sig med programmeringsspråket Python. Kräver inga förkunskaper i programmering och ingen installation av programvara.

Nivå: Mellan- eller högstadiet.

Lektion 1: Ett program som frågar vad man heter och svarar med Hej (mitt namn)!

Lektion 2: Bygger på Lektion 1. Ett program som frågar var man bor och reagerar olika beroende på svaret.