Lektion 2

I Lektion 1 skrev vi ett program som frågar vad man heter och sedan hälsar med ”Hej (ditt namn)!”.

Nu ska vi bygga vidare på det programmet. Programmet ska säga vilken ort vi bor i baserat på vad vi heter: Jonas bor i Göteborg och Alice bor i Västerås. Om det är något annat namn så svarar programmet med ”Jag vet inte var du bor…”

Innan vi börjar

Vi använder programmeringssajten repl.it för denna programmeringsuppgift. Gå till sajten, klicka på Start coding, välj Python och klicka på Create repl. När det ser ut så här så är du redo att börja koda:

Från Lektion 1

Från Lektion 1 har vi med oss denna kod:

print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
print(f"Hej {mitt_namn}!")

När man kör koden ovan frågar programmet oss vad vi heter och svarar därefter med ”Hej (mitt namn)!”

Om mitt namn är Jonas…

Nu lägger vi till något nytt..

Vi ska lägga till i vårt program så att om mitt namn är Jonas så ska programmet även säga ”Du bor i Göteborg”. Detta gör vi genom att skriva två nya rader längst ned:

print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
print(f"Hej {mitt_namn}!")
if mitt_namn == "Jonas":
  print("Du bor i Göteborg.")

Notera att den sista raden börjar med 4 mellanslag. Mellanslagen krävs för att programmet ska köra, annars blir det fel. Notera även att är två likhets-tecken på näst sista raden.

När du skrivit detta, klicka på Run-knappen för att köra (den gröna knappenmed en Spela-ikon). När du kört programmet borde det se ut så här:

Om mitt namn är Jonas så ska programmet nu säga ”Du bor i Göteborg.”

Så om vi svarar ”Jonas” så kommer programmet säga ”Du bor i Göteborg.”

Om vi kör programmet igen och ger ett annat namn än Jonas så händer inget nytt:

När man svarar ”Sebastian” så säger programmet inget om var du bor utan bara ”Hej Sebastian!”

Om mitt namn är Alice…

Som nästa steg vill vi ändra koden så att om mitt namn är Alice så ska programmet svara med ”Du bor i Västerås”. Vi lägger till två rader längst ned för detta:

print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
print(f"Hej {mitt_namn}!")
if mitt_namn == "Jonas":
  print("Du bor i Göteborg.")
elif mitt_namn == "Alice":
  print("Du bor i Västerås.")

Nu kommer alltså programmet svara med ”Du bor i Göteborg” för Jonas och ”Du bor i Västerås” för Alice:

Jonas bor i Göteborg
Alice bor i Västerås

I koden ovan är ”elif” (rad 6) en förkortning på ”else if”, d.v.s. ”annars om”. Så rad 4 säger Om mitt namn är Jonas… och rad 6 säger annars om mitt namn är Alice

Jag vet inte var du bor…

Men om jag inte heter Alice eller Jonas då? Om programmet inte ”vet” vilken stad personen bor i så vill vi att den svarar med ”Jag vet inte var du bor”.

Vi lägger till två nya rader längst ned i vårt program, så att det ser ut så här:

print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
print(f"Hej {mitt_namn}!")
if mitt_namn == "Jonas":
  print("Du bor i Göteborg.")
elif mitt_namn == "Alice":
  print("Du bor i Västerås.")
else:
  print("Jag vet inte var du bor...")

Om jag nu svarar med något annat namn än Alice och Jonas så kommer programmet svara ”Jag vet inte var du bor…”

Programmet ”vet” inte var Stefanos bor.

Ordet else (rad 8) betyder ”annars” eller ”i annat fall”. Så rad 8 säger att ”i annat fall (dvs om mitt namn inte är Jonas eller Alice), så ska du skriva Jag vet inte var du bor”.

Nu kommer programmet ha någonting att säga om bostadsort för alla personer, även om det är ”Jag vet inte” för alla utom Alice och Jonas.

Vi har nu skrivit all kod för detta avsnitt. Ett bra nästa steg kan vara att göra egna variationer och tillägg i koden vi skrivit.

Variationer och tillägg

När vi kommit så här långt så finns det många möjligheter att börja ändra i koden. Vi skulle kunna ändra ”Alice” och ”Jonas” till andra namn samt orterna ”Göteborg” och ”Västerås” till andra orter (eller länder eller gatuadresser – det måste inte vara orter).

Det går även att lägga till fler ”elif”-satser under den första, så att programmet ”vet” var fler personer bor. Exempelvis kan du pröva lägga till nedanstående två rader direkt under rad 7:

elif mitt_namn == "Andreas":
  print("Kanske bor du i Barcelona..?")

Kör koden (Run-knappen) så ofta som möjligt. Det är ett bra sätt att få snabb återkoppling och upptäcka fel tidigt.

Avslutning

Att försöka ändra i koden och se vad som händer kan för många vara det intressantaste och roligaste sättet att lära sig programmera. Det ger utrymme för kreativitet med avstamp i den ursprungliga koden.

Det är möjligt för intresserade elever att programmera vidare hemma – programmeringssajten repl.it är gratis att använda och kräver endast en internetuppkoppling. Adressen är www.repl.it.