Lektion i programmering

Vidare till Lektion 2 >>

Nedan finns steg-för-steg instruktioner för hur man kan låta elever i grundskolan prova på programmering.
Innan ni kör igång kan det vara bra att diskutera vad programmering är och vad det används till.

Innan vi börjar

Python. Programmeringsspråket vi kommer använda heter Python. Python är ett populärt språk som går fortare att lära sig än många andra programmeringsspråk. Instagram, Spotify och Netflix är alla till stor del skrivna i Python (du hittar fler exempel här).

Eleverna. Eleverna kan göra denna uppgift individuellt eller i grupper om 2 – 4. Det går att programmera med dator eller Ipad – det underlättar om det finns ett ordentligt tangentbord att skriva med.

Repl.it. Vi kommer programmera på en webbsida som heter repl.it. Repl.it körs i webbläsaren, så inga program behöver installeras. För att spara sitt arbete så krävs det att man skapar ett användarkonto (gratis). På Repl.it kan man koda utan användarkonto, men då sparas inte det arbete man gjort. Elever kan använda repl.it hemma.

Då börjar vi!
(Vi kodar utan att skapa konto – arbetet kommer inte sparas!)

1) Skapa en ny ”repl”

Gå till www.repl.it och klicka på Start Coding. I listan där det står Language, välj Python. och klicka sedan på Create repl. (kuriosa: repl står för Read-Eval-Print-Loop, mer info finns på Wikipedia)

Välj Python och klicka på Create new repl.

Nu borde det se ut så här:

Redo att börja koda. Vi ska snart skriva Python-kod i mittersta rutan. När vi trycker på Run så kommer resultatet från programmet sedan visas på den svarta rutan till höger.

Fint! Nu är vi redo att börja koda.

2) Skriv ett (pyttelitet!) program

Vi börjar med att skriva ett minimalt Python-program och kör det. Programmet består av en rad och kommer att skriva ut text på skärmen (den svarta rutan till höger).

För visuellt stöd för eleverna kan ni ladda hem och skriva ut denna pdf som eleverna kan ha bredvid sig.

 • I rutan i mitten, skriv in följande text
print("Det här är mitt första program!")
 • Klicka på Run för att köra programmet. Det borde nu se ut så här:
Tryck på Run för att köra vårt första Python-program, bestående av en rad kod. Programmet skriver ut ”Det här är mitt första program!” när man kör det. print(…) är en funktion som skriver ut på skärmen det som finns innanför parenteserna.

print(”…”) gör så att det som står innanför citationstecknena dyker upp på skärmen.

3) Ett ”Vad heter du?”-program

 • Nu kan vi skriva ett lite större program. Som visuellt stöd kan eleverna använda sig av denna pdf.
  Ändra koden så att det istället står:
print("Hej! Vad heter du?")
 • När du skrivit in texten, klicka på Run. Då borde det synas ”Hej! Vad heter du?” i den svarta rutan.
Första raden. När man kör programmet så skrivs det ut ”Hej! Vad heter du?” på skärmen (höger). Men det går inte att skriva vad man heter än – det ska vi lägga till härnäst.
 • Nu vill vi kunna skriva in vad vi heter. Vi gör det genom att lägga till en rad:
print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
 • Testa nu att klicka på Run för att köra programmet på nytt.
  Det dyker upp en ny rad där det (i den svarta rutan) går att skriva in vad man heter.
Två rader kod. input(…) gör det möjligt för oss att skriva in text (t.ex. sitt namn), så att vi kan svara programmet. Namnet sparas undan i mitt_namn så att vi kan använda det senare i programmet.
 • När vi skriver in vårt namn (i den svarta textrutan) och trycker på Enter så händer dock inget mer (än), utan programmet avslutas. Nu vill vi att programmet ska svara oss med ”Hej <namnet vi angav>”.
 • Då får vi lägga till en ny rad i textrutan:
print("Hej! Vad heter du?")
mitt_namn = input("Jag heter ")
print(f"Hej {mitt_namn}!")
 • När man klickar på Run och skriver in sitt namn (i den svarta rutan) ser det ut så här:
Den tredje raden gör så att vårt namn skrivs ut på skärmen (den svarta rutan till höger).

Nu har vi skrivit ett program som frågar vad vi heter och svarar med ”Hej <mitt namn>!”.

Nu är vi klara.

Det här var ett första enkelt Python-program, bestående av tre rader kod.

Rad för rad:

Rad 1: Programmet säger ”Hej! Vad heter du?”

Rad 2: Programmet säger ”Jag heter” och låter oss sedan skriva vårt namn. Namnet sparas i mitt_namn.

Rad 3: Programmet säger ”Hej (mitt_namn)!”.

Vidare till Lektion 2 >>