Farväl Expirera

2019-08-30 | Terrefta

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se.

Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd.

Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och ändå kräver en del tid i form av systemunderhåll m.m. så var det ikväll dags att ta farväl av detta projektet.

Farväl, och tack för den här tiden.

Terrefta på webben

2019-01-20 | Terrefta

Nu har Terrefta Software en egen plats på webben. På denna webbplats kommer det att finnas information om de projekt som är kopplade till Terrefta. Dessa projekt är: Oreda Schema, Expirera och Kyrkstöten.

Äldre inlägg från den gamla Oreda Schema-bloggen kommer att importeras. hit Utöver det återstår att uppdatera innehållet på denna webbplats med nya texter och bilder.