Farväl Expirera

2019-08-30 | Terrefta

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se.

Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd.

Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och ändå kräver en del tid i form av systemunderhåll m.m. så var det ikväll dags att ta farväl av detta projektet.

Farväl, och tack för den här tiden.