Kyrkstöten

Hjälpmedel för kyrkor att samordna vem som sköter vad vid gudstjänster
Webbplats: www.kyrkstoten.se
Kyrkstöten är ett planeringsverktyg för kyrkor. Med programmet kan man ha ordning på vem som ansvarar för vad vid kyrkans aktiviteter. Idén till Kyrkstöten kom till i april 2018 och tjänsten började användas i september samma år.

Oreda Schema

Schemaläggningsverktyg för pedagoger inom skola, förskola och fritidshem
Webbplats: www.oredaschema.se
Oreda Schema är ett schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem. Idén till schemaverktyget föddes i augusti 2016 som ett alternativ till schemaläggning för hand. Målet med Oreda Schema är att minska tiden som lärare behöver ägna åt schemaläggning. Verktyget lanserades i januari 2017 och används idag av ett tusental pedagoger i Sverige.

Expirera

Inventeringsverktyg för livsmedels- och beredskapsförråd
Webbplats: www.expirera.se
Förråd med livsmedel kräver ett system för att hålla reda på vad som finns i förrådet samt tidpunkten när respektive vara blir gammal. Med Expirera får man en översikt över varorna och deras livslängd. Det går även att få notifieringar via e-post när det är dags att byta ut varor.