Visa bokningskalendern på en hemsida

2022-03-01 | Lokalbokningar.se

Flera föreningar som använder Lokalbokningar.se har efterfrågat instruktioner kring hur man börjar visa bokningskalendern på föreningens hemsida.

Det finns två olika sätt som bokningskalendern kan visas på föreningens hemsida:

Alternativ 1: Er hemsida kan länka till en kalender som finns på Lokalbokningar.se

Alternativ 2: Er hemsida kan bädda in kalendern direkt på en webbsida


Alternativ 1: Länka till en kalender

Detta alternativ går ut på att man på föreningens hemsida lägger in en länk som leder besökarna till en kalender på Lokalbokningar.se. Kalendern syns då alltså inte direkt på föreningens hemsida, utan istället klickar sig besökarna vidare till en sida med kalendern.

Exempel på hur det kan se ut med detta alternativ:

En länk som pekar på bokningskalendern (ovan).

Instruktioner

Följ dessa steg för att länka till en kalender från er förenings hemsida:

 1. Logga in på Lokalbokningar.se.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på lokalen vars kalender ni vill visa upp på hemsidan.
 4. Aktivera inställningen ”Använd bokningskalendern” (om den inte redan är påslagen). När den är påslagen går det att komma åt en offentlig sida för lokalen där besökare kan se kalendern. Du hittar den offentliga sidan genom att klicka på länken som finns under texten ”Bokningskalenderns adress”.
 5. Kopiera adressen under ”Bokningskalenderns adress”. Den börjar med https://lokalbokningar.se/boka/…
 6. Lägg till en länk på er hemsida som pekar på adressen som kopierades i föregående punkt. Detta behöver göras av någon som har rättigheter att redigera er hemsida, exempelvis föreningens webbansvarige.

När länken finns på er hemsida så kan hemsidebesökare klicka på den för att komma till sidan med bokningskalendern.


Alternativ 2: Bädda in kalendern på er hemsida

Detta alternativ innebär att kalendern bäddas in på er hemsida, så att besökare kan se kalendern direkt på en av era webbsidor, utan att behöva följa en länk.

Instruktioner

Följ dessa steg för att bädda in kalendern på er hemsida:

 1. Logga in på Lokalbokningar.se.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på lokalen vars kalender ni vill visa upp på hemsidan.
 4. Aktivera inställningen ”Använd bokningskalendern” (om den inte redan är påslagen). När den är påslagen går det att börja bädda in kalendern som ska visas på föreningens hemsida.
 5. Klicka på länken ”Bädda in kalendern eller bokningsformuläret på en hemsida” så att en informationsruta dyker upp.
 6. Kopiera html-koden som finns under rubriken ”Bädda in kalendern”. Html-koden som ska kopieras börjar med ”<iframe…” och slutar med ”</iframe>”.
 7. Klistra in html-koden från föregående steg i html-koden på er förenings hemsidas på den webbsida där ni vill att kalendern ska visas upp. Detta är en uppgift för någon som kan redigera er förenings hemsida, exempelvis föreningens webbansvarige.
 8. Justera utseendet (frivilligt). Ni kan anpassa bredd och höjd på bokningskalendern genom att justera värdena i html-koden som klistrades in. Om ni vill att kalendern ska bli smalare kan ni ändra width-värdet från 100% till t.ex. 50% eller 75%. Likaså kan ni ändra kalenderns höjd (height) från det ursprungliga 600 pixlar (600px) till ett större eller mindre värde.

Vilken information visas på bokningkalendrarna?

Bokningskalendrar som ni bäddar in på er hemsida eller länkar till är så kallade offentliga bokningskalendrar. På dessa kalendrar framgår därför endast när lokalen är uppbokad. Känslig information, så som namn eller andra kunduppgifter, visas inte på dessa kalendrar.