Anteckningar i bokningsverktyget

2022-02-19 | Lokalbokningar.se

Nu kan föreningar spara intern information via Lokalbokningar.se i form av anteckningar.

En anteckning kan vara specifik information om en lokal eller exempelvis instruktioner kring föreningens bokningsförfarande.

Du hittar anteckningarna när du loggar in:

Menyn till vänster listar de befintliga anteckningarna och till höger själva innehållet:

Om du inte har en användare för bokningsverktyget så kan du testa genom att gå in på Lokalbokningar.se och klicka på Testa utan inloggning och sedan klicka på Anteckningar.