Gmail: Ladda ned många bilagor

2021-12-30 | tips

Om du någon gång behöver ladda hem ett stort antal bilagor från ett Google Mail-konto så kommer här ett tips på hur du kan göra det snabbt.

  1. Markera de mail du vill ladda hem bilagorna för.
  2. Klicka på ikonen med tre prickar och välj Vidarebefordra som bilaga. När bilagorna laddats upp i mejlet så kan du skicka mejlet till dig själv (samma Gmail-konto).
  3. Öppna det nya mejlet och klicka på Ladda ned alla bilagor. En zip-fil skapas då i din ”Hämta filer”-mapp (Downloads).
  4. Extrahera innehållet i zip-filen till en tom mapp.
  5. Öppna mappen och ta bort filerna som slutar på .eml (detta är själva mejlen som bilagorna fanns i). De filer som finns kvar i mappen är bilagorna.

Om du behöver ladda hem bilagor från mer än femtio mejl så kan du behöva upprepa stegen ovan flera gånger med femtio mejl åt gången.

I bilder (Macbook)

1. och 2. Markera mejlen med bilagor och välj Vidarebefordra som bilaga.
3. Öppna det skickade mejlet och klicka på Ladda hem alla bilagor.
4. Extrahera zip-filen till en ny mapp (med Mac kan man använda Archive Utility, på Windows finns andra program att välja på).
5. Filerna i mappen som har namn som slutar på .eml kan tas bort. Bilagorna är de filer som återstår.