Kyrkstöten

Hjälpmedel för kyrkor att samordna vem som sköter vad vid gudstjänster
Ett planeringsverktyg för kyrkor

En sak som de flesta kyrkor har gemensamt är att det finns människor som på olika sätt bidrar och medverkar i kyrkans aktiviteter. En sköter ljudet, en annan predikar. Vissa förbereder fika medan andra spelar och sjunger på sammankomsterna. För en kyrka kan det bli tidskrävande att samordna vem som ska gör vad vid varje gudstjänst. Många kyrkor sköter planeringen med hjälp av scheman i pappersform eller elektroniska kalkylblad (t.ex. Excelark, Google Spreadsheets). Detta är inte alltid optimalt, men i brist på ett bättre verktyg så har det kanske varit det bästa alternativet.

 

Målet med Kyrkstöten är bli ett planeringsverktyg som på bästa möjliga sätt hjälper kyrkor att planera sina medverkan för gudstjänster. Genom att skriva in kommande gudstjänster och vem som har vilken uppgift vid respektive tillfälle så får man all planering samlad på ett ställe. De som är med i kyrkan kan sedan logga in och snabbt se vilka tillfällen som han eller hon har en ansvarsuppgifter.

 

Webbplats: www.kyrkstoten.se