Expirera

Inventeringsverktyg för livsmedels- och beredskapsförråd
Vilka matvaror finns och hur länge håller det?

Den största utmaningen med ett förråd med matvaror är att hålla reda på när respektive matvara blir gammal. Syftet med Expirera är att vara till hjälp för att hålla reda på mat- och beredskapsförråd.

 

 

Webbplats: www.expirera.se