Bunkra

www.bunkra.net

I händelse av kris bör hushåll i Sverige kunna klara sig åtminstone en vecka på egen hand. För att klara en kris är det bra att ha ett beredskapslager hemma, som innehåller det viktigaste.

När det gäller vilka livsmedel man bör ha hemma vid en eventuell kris så har Livsmedelverket tagit fram bra idé på sidan Livsmedel vid kris.

Bunkra har till uppgift att hålla reda på vad man har i sitt beredskapsförråd samt skicka påminnelser när det är dags att byta ut varor som närmar sig sitt sista förbrukningsdatum. På så vis kan man hålla förrådet i gott skick med minimalt svinn över många års tid.

Bunkra är en omarbetad version av Expirera, en matförrådsapp som fanns på nätet mellan 2016 och 2019.

www.bunkra.net