Färgpalett

Oreda Schema-användare på en skola i Uppland önskade fler lektionsfärger att välja mellan i scheman. Det var bra att de hörde av sig, då det varit samma handfull färger sedan start. De hjälpte till med valet av nya färger. Resultatet blev tolv nya färger. I samband med att vi lade till de nya färgerna så […]

Grupp som medverkande

Nu kan en grupp med personer medverka i en aktivitet. Detta är användbart om man har grupper som gemensamt medverkar i någon aktivitet. Det kan t.ex. vara en fikagrupp som ansvarar för fikat eller en kör som uppträder vissa söndagar. Låt oss ta fikagrupper som exempel: Låt säga att en kyrka har fyra grupper som […]

Bra schemautskrifter!

Nu går det äntligen att få bra schemautskrifter i Oreda Schema! Många användare har hört av sig och önskat bättre kvalité på schemautskrifterna. De gamla utskrifterna var helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att användas i skolorna. Bättre utskrifter har förmodligen varit den mest efterfrågade förändringen i Oreda Schema, så vi har haft som mål […]

Farväl Expirera

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se. Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd. Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och […]

Gudstjänstagendor

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten. En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt. I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration. […]

Lektionssalar

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter. Alternativ 1: Sätta fritext på lektionen Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext. Skriv in salens namn i fritext-fältet som dyker upp. Salens namn syns då på lektionen. På så vis ser man […]

Förslag och förbättringar

När Oreda Schema lanserades i januari 2017 så var det ett minimalt schemaläggningsprogram. Det gick att skapa scheman och lägga ut lektioner. Timplaner fanns också. Allteftersom användare har använt programmet så har det kommit förfrågningar om att lägga till funktionalitet. Många av dessa förslag har byggts in i programmet, exempelvis: Skriva ut schemanFärglägga lektionerSkapa egna […]

Video: Beställa Premium för skola

Nu finns det en video som beskriver hur man beställer Premium för en skola eller en grupp. Detta kan vara intressant för skolor där flera lärare använder Oreda Schema. Det finns fördelar med att skolan beställer Premium åt sina pedagoger istället för att varje enskild pedagog beställer på egen hand. Det blir dels mindre administrativt […]

Swish QR-koder via APIt

Swish QR-koder förenklar betalningar via Swish. Genereringen av QR-koder kan ske statiskt eller dynamiskt. Statiska QR-koder är inte specifika för ett visst köp utan kan återanvändas för flera betalningar. Ett exempel är försäljning av en viss typ av vara med ett fast pris (t.ex. enskilda majblommor) – betalningsuppgifter så som mottagare, meddelande och belopp förändras […]