Farväl Expirera

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se. Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd. Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och […]

Gudstjänstagendor

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten. En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt. I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration. […]

Lektionssalar

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter. Alternativ 1: Sätta fritext på lektionen Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext. Skriv in salens namn i fritext-fältet som dyker upp. Salens namn syns då på lektionen. På så vis ser man […]

Förslag och förbättringar

När Oreda Schema lanserades i januari 2017 så var det ett minimalt schemaläggningsprogram. Det gick att skapa scheman och lägga ut lektioner. Timplaner fanns också. Allteftersom användare har använt programmet så har det kommit förfrågningar om att lägga till funktionalitet. Många av dessa förslag har byggts in i programmet, exempelvis: Skriva ut schemanFärglägga lektionerSkapa egna […]

Video: Beställa Premium för skola

Nu finns det en video som beskriver hur man beställer Premium för en skola eller en grupp. Detta kan vara intressant för skolor där flera lärare använder Oreda Schema. Det finns fördelar med att skolan beställer Premium åt sina pedagoger istället för att varje enskild pedagog beställer på egen hand. Det blir dels mindre administrativt […]

Swish QR-koder via APIt

Swish QR-koder förenklar betalningar via Swish. Genereringen av QR-koder kan ske statiskt eller dynamiskt. Statiska QR-koder är inte specifika för ett visst köp utan kan återanvändas för flera betalningar. Ett exempel är försäljning av en viss typ av vara med ett fast pris (t.ex. enskilda majblommor) – betalningsuppgifter så som mottagare, meddelande och belopp förändras […]

Swish QR-koder i Oreda?

Det går sedan ett par år tillbaka att scanna QR-koder i Swish. Genom att öppna Swish-appen och scanna en QR-kod så fylls uppgifterna om mottagare, belopp och meddelande i automatiskt. Sedan är det bara att kontrollera och godkänna betalningen via Mobilt BankID som vanligt. Enkelt. Swish är det vanligaste betalningssättet i Oreda Schema, därför skulle […]

Tidsbegränsade lösenord

En nyhet i MySQL 5.7.4
Från MySQL 5.7.4 och framåt är alla användares lösenord tidsbegränsade. Om en användares lösenord inte ändrats på 365 dagar så blir användarkontot nedlåst. Denna förändring är bra att ha koll på, då en låst MySQL-användare kan innebära att webbfrontar och andra applikationer som beror på databasen slutar fungera. För affärskritiska system kan det vara värt […]

Kyrkstöten på 3 minuter

Nu finns (äntligen!) ett videoklipp på Kyrkstötens hemsida (www.kyrkstoten.se) som förklarar idéen med planeringsverktyget. Filmen visar hur man kan ser vilka aktiviteter man medverkar i, hur man ändrar på medverkande-tillfällen, samt ger en överblick av hur Kyrkstöten fungerar.

Två år av Oreda

När min fru och jag lanserade Oreda Schema i januari 2017 så ville vi att schemaverktyget skulle vara till nytta för lärarna i våra skolor. Att lägga schema för hand kan ta flera dagar i anspråk – värdefull tid som man som pedagog oftast inte har vid tröskeln till ett nytt läsår. Med Oreda Schema […]