Docker fungerar inte på MacBook M1 (än)

2020-11-22 | Teknik

MacBook med Apples egendesignade processor började säljas 17 november.

Mitt intryck efter några dagar med en MacBook Air M1 är att datorn kommer med enorma förbättringar. Den är betydligt starkare än sina föregångare vad gäller prestanda. Och batteritiden sägs ha fördubblats (har dock inte verifierat detta).

Apples nya egentillverkade processor har en annan arkitekturen än Intels, som använts i tidigare MacBooks. Skillnaden i processor-arkitektur gör att program byggda för Intel-processor inte fungerar rakt av på nya MacBook.

För många applikationer lösningen tills vidare att använda Rosetta 2. Rosetta 2 översätter applikationen till någonting som den nya processorn förstår. Vi kan nog räkna med att det snart släpps kompatibla versioner av de flesta Mac-appar som ännu är under aktiv utveckling, så att Rosetta 2 med tiden blir överflödig.

Rosetta 2 löser dock inte alla problem. Det största problemet jag noterat hittills är att Docker än så länge inte går att köra på MacBook M1. Enligt Docker Inc så är dock arbetet med en ny M1-kompatibel version av applikationen i full gång (extern länk).

Docker på MacBook M1, som det ser ut idag

Med tanke på hur centralt Docker blivit för mjukvaruutveckling så är det nog bara en tidsfråga innan det kommer en fungerande Docker-release.

Kanske till jul?PS. En recension för MacBook M1 gjord av MacWorld (IDG)
Test: MacBook Air med M1-processor – makalöst bra dator

fargpennor

Färgpalett

2020-06-07 | Oreda Schema

Oreda Schema-användare på en skola i Uppland önskade fler lektionsfärger att välja mellan i scheman. Det var bra att de hörde av sig, då det varit samma handfull färger sedan start. De hjälpte till med valet av nya färger. Resultatet blev tolv nya färger.

I samband med att vi lade till de nya färgerna så uppdaterade vi även utseendet på rutan där man väljer färger. Nu finns det en färgpalett som visar alla färger som går att välja. Man klickar på färgen man vill ha.

Så här i efterhand känns färgpaletten som en sådan självklarhet att jag undrar varför vi inte lade till den från början. Färgens färg, dess ”essens”, är mer deskriptiv än dess namn.

Så här ser det alltså ut nu:

Ha med helgen i schemat

2020-04-26 | Oreda Schema

Det går nu att ha med lördag och söndag i sina scheman i Oreda Schema.

Man slår på det via menyn:

Sedan går det att lägga ut aktiviteter som vanligt:

Grupp som medverkande

2020-03-20 | Kyrkstöten

Nu kan en grupp med personer medverka i en aktivitet. Detta är användbart om man har grupper som gemensamt medverkar i någon aktivitet. Det kan t.ex. vara en fikagrupp som ansvarar för fikat eller en kör som uppträder vissa söndagar.

Låt oss ta fikagrupper som exempel: Låt säga att en kyrka har fyra grupper som turas om att ta hand om fikat i kyrkan (Fikagrupp A, B, C och D).

Om vi vill lägga in schemat för dessa fikagrupper i Kyrkstöten så kan vi först logga in på Kyrkstöten som administratör, gå till Kyrkans inställningar > Grupper och lägga till våra fikagrupper:

Fikagrupperna A – D har nu lagts till i Kyrkans inställningar.

När fikagrupperna blivit tillagda så kan vi gå till respektive aktivitet och lägga in en fikagrupp som medverkande:

När vi lagt till fikaansvaret i aktiviteterna så kan vi nu gå in på Ansvarsteam-sidan och se schemat där:

Fikaschemat finns nu på Ansvarsteam-sidan

Bra schemautskrifter!

2019-09-25 | Oreda Schema

Nu går det äntligen att få bra schemautskrifter i Oreda Schema!

Många användare har hört av sig och önskat bättre kvalité på schemautskrifterna. De gamla utskrifterna var helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att användas i skolorna. Bättre utskrifter har förmodligen varit den mest efterfrågade förändringen i Oreda Schema, så vi har haft som mål att få till någonting som fungerar bättre.

Den nya lösningen baserar sig på vektorgrafik istället för att skapa en schemautskrift utifrån pixlarna på skärmen. En fördel med vektorgrafik är att den inte har några inneboende begränsningar kring hur hög skärpa man kan ha i utskrifterna. Bilderna som ligger till grund för utskrifterna baseras på matematiska formler (vektorer) istället för pixlar.

Den gamla pixelbaserade-lösningen får leva vidare parallellt med den nya under en övergångsperiod. När man skriver ut kan man nu välja mellan ”Låg kvalité” (gamla) och ”Hög kvalité” (nya):

Eftersom ordentliga utskrifter är grundläggande vid schemaläggningen så är det nya utskriftssättet tillgänglig för alla, dvs. både Gratis- och Premium-användare.

Förhoppningsvis kommer schemautskrifterna komma till större nytta i och med det här nya utskriftsalternativet. Nu finns det på plats i alla fall!

Farväl Expirera

2019-08-30 | Terrefta

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se.

Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd.

Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och ändå kräver en del tid i form av systemunderhåll m.m. så var det ikväll dags att ta farväl av detta projektet.

Farväl, och tack för den här tiden.

Gudstjänstagendor

2019-08-24 | Kyrkstöten

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten.

En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt.

I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration.

Framöver ska agendorna blir mer allmänt tillgängliga och gå att koppla samman med aktiviteter i Kyrkstöten. På så vis går det att se gudstjänstagendan från aktivitets-vyn.

Redigeraren för gudstjänstagendor ser ut så här:

Agendapunkterna läggs till och flyttas med ”drag and drop”.

Slutresultatet kan se ut så här:

Exempel på en gudstjänstagenda

För att spara lite tid och möda så går det att skapa kopior av tidigare agendor, samt utifrån agendamallar. Än så länge finns det bara en agendamall; Svenska kyrkans gudsjänstordning från kyrkohandboken 2017.

Skapa ny gudstjänstagenda

Möjligheten att skapa gudstjänstagendor har efterfrågats av ett par kyrkorna som använder Kyrkstöten, så min förhoppning är att det ska testas och komma till användning och snart generera lite feedback. Då detta är en första version så är det troligt att det kommer ske en del justeringar framöver. Det visar sig.

När jag byggde funktionaliteten upptäckte jag att Svenska kyrkan har ett webbverktyg för att sätta ihop program för gudstjänster och andra högtider. Den kan vara av intressant att titta på. Verktyget finns här.

Lektionssalar

2019-06-08 | Oreda Schema

Lektionssalar stöds inte ”officiellt” i Oreda Schema idag. Om man ändå vill ange salar på sina lektioner så finns det två möjligheter.

Alternativ 1: Sätta fritext på lektionen

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext. Skriv in salens namn i fritext-fältet som dyker upp. Salens namn syns då på lektionen.

Högerklicka på lektionen och välj Sätt fritext.
Lektion i Sal 1514.

På så vis ser man vilken sal lektionen ska hållas i. Om man även vill se salarnas scheman samt få varningar vid lektionskrockar så är nästa alternativ förmodligen bättre.

Alternativ 2: Salar som ”lärare”

Följande är ett hack.

Öppna en planering och gå till Lärare-fliken. Lägg till en lärare, döp den till salens namn (i detta exempel ”Sal 1514”).

Lägg till en lärare med salens namn

Öppna ett schema och högerklicka på en lektion. I Lärare-rullgardinen, välj (flera..). Välj den eller de lärare som ska undervisa i ämnet och salen som lektionen ska hållas i.

Högerklicka på lektion och välj (flera..).
Lektion med både lärare och sal.

Det går nu att öppna schemat för salen genom att klicka på Lärarschema i menyn.

Det går nu att se vilka lektioner som kommer att hållas i salen.

I Sal 1514 har 4a hemkunskap kl 8:10-9:30 på måndag.

Det går även att få varningar om lektionskrockar genom att klicka på ”krockknappen”:

Schemakrock-knappen rödmarkerar lektioner som är dubbelbokade.

Förslag och förbättringar

2019-06-08 | Oreda Schema

När Oreda Schema lanserades i januari 2017 så var det ett minimalt schemaläggningsprogram. Det gick att skapa scheman och lägga ut lektioner. Timplaner fanns också.

Allteftersom användare har använt programmet så har det kommit förfrågningar om att lägga till funktionalitet. Många av dessa förslag har byggts in i programmet, exempelvis:

 • Skriva ut scheman
 • Färglägga lektioner
 • Skapa egna ämnen
 • Kopiera scheman
 • Spara schemat till fil
 • Flera lärare på en lektion
 • Dela scheman via länk
 • Gemensamma scheman
 • Varna för schemakrockar
 • Ramtider och aktivitetsfördelningar

Det finns andra förbättringsförslag som inte finns med idag, exempelvis:

 • Skarpare schemautskrifter
 • Kunna ange salar och se ett schema per sal
 • Lägga flera scheman parallellt
 • Exportera schemat till sin kalender
 • Bädda in schemat på andra hemsidor

Idag är skarpare schemautskrifter högst på listan. Utskrifterna har förvisso blivit bättre, men det är en bit kvar innan de är lika skarpa som när man skriver ut vanlig text. Arbete återstår.

Att bygga in stöd för lektionssalar är något som efterfrågas från och till och är någonting som vi funderar på. Idag går det att skriva in sal på lektionen via ”Sätt fritext”-funktionen, men detta kommer inte varna t.ex. för schemakrockar, och man kan inte se en sals schema.

Om du använder schemaprogrammet och har idéer på förbättringar så får du gärna höra av dig (kontakt@oredaschema.se). Likaså om du tycker att någon av punkterna ovan skulle vara särskilt bra att lägga till.

Video: Beställa Premium för skola

2019-06-07 | Oreda Schema

Nu finns det en video som beskriver hur man beställer Premium för en skola eller en grupp. Detta kan vara intressant för skolor där flera lärare använder Oreda Schema.

Det finns fördelar med att skolan beställer Premium åt sina pedagoger istället för att varje enskild pedagog beställer på egen hand. Det blir dels mindre administrativt arbete kring att rapportera utlägg. Sedan kostar det något mindre att beställa Premium för flera användare på en gång.

Längd: 5 minuter

Idag finns det pedagoger som av olika skäl betalar för sitt Premium-konto ur egen ficka. Den vanligaste orsaken tycks vara att det är krångligt och tidskrävande att rapportera utlägg (är detta kanske något som skulle kunna förenklas i skolorna..?).

Oreda Schema är ett arbetsredskap, så det vore önskvärt att skolan istället för lärarna står för kostnaden. Förhoppningsvis är Premium för skola ett steg i den riktningen.