Bra schemautskrifter!

Nu går det äntligen att få bra schemautskrifter i Oreda Schema! Många användare har hört av sig och önskat bättre kvalité på schemautskrifterna. De gamla utskrifterna var helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att användas i skolorna. Bättre utskrifter har förmodligen varit den mest efterfrågade förändringen i Oreda Schema, så vi har haft som mål […]