Farväl Expirera

Expirera är var ett inventeringsverktyg för livsmedel. Verktyget kom online hösten 2016 på domänen www.expirera.se. Idén med verktyget var att underlätta för hushåll att hålla reda på sitt matförråd, särskilt för s.k. beredskapsförråd. Eftersom Expirera inte kommit upp i någon större användning (det har varit jag själv och ett fåtal andra som använt det) och […]

Gudstjänstagendor

Nu går det att skapa gudstjänstagendor i Kyrkstöten. En gudstjänstagenda är en planering för en gudstjänst. Den består av agendapunkter (t ex bibelläsning, musik etc), samt vem som ansvarar för respektive punkt. I nuläget är gudstjänstagendorna i Kyrkstöten endast åtkomliga för användare med rollen kyrkadmin eller ansvarsadmin. Då dyker den upp i startmenyn, under Administration. […]